LỊch nghỈ lỄ, tẾt nĂm 2017

/ LỊch nghỈ lỄ, tẾt nĂm 2017

LỊch nghỈ lỄ, tẾt nĂm 2017

LỊch nghỈ lỄ, tẾt nĂm 2017

Căn cứ quy định của chính phủ Việt Nam, ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, tết năm 2017 được quy định như sau:

STT Ngay lễ 十ngay lễ
1 01/01/2017 Tết Nguyên Đán (Tết Dương lịch)
2 02/01/2017 Nghỉ bù Tết Nguyên Đán (Tết Dương lịch)
3. 26/01/2017 Nghỉ lễ Tết Âm lịch
4 27/01/2017 Nghỉ lễ Tết Âm lịch
5 28/01/2017 绿豆1 TếT
6 29/01/2017 绿豆2 TếT
7 30/01/2017 绿豆3 TếT
8 31/01/2017 Nghỉ bù Tết Âm lịch
9 01/02/2017 Nghỉ bù Tết Âm lịch
10 06/04/2017 Ngày Giỗ tổ Hùng Vương
11 30/04/2017 Ngày Giải phóng miền南
12 01/05/2017 Ngày Quốc tế老挝động
13 02/05/2017 Nghỉ bù ngày Giải phóng miền南
14 02/09/2017 瞿Ngayốc同庆
15 04/09/2017 Nghỉ bù ngày Quốc Khánh

Nếu Chính phủ Việt南nhất thời có điều chỉnh ngày nghỉ lễ, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo kịp thời các thông tin liên quan

Chúc Quý khách sức khỏe!

根据越南政府的规定,除周六、日外,越南2017年公众假期安排如下:

不。 日期 中文名字
1 2017/01/01 元旦
2 2017/01/02 元旦假期补休
3. 2017/01/26 农历春节假期
4 2017/01/27 除夕
5 2017/01/28 大年初一
6 2017/01/29 大年初二
7 2017/01/30 大年初三
8 2017/01/31 农历春节补休
9 2017/02/01 农历春节补休
10 2017/04/06 越南雄王纪念日
11 2017/04/30 越南南方解放日
12 2017/05/01 国际劳动节
13 2017/05/02 越南南方解放日补休
14 2017/09/02 越南国庆节
15 2017/09/04 越南国庆节补休

如遇越南政府临时调整休假日,将及时公告有关信息。

祝您愉快!

与你的朋友分享
2017 - 09 - 01 - t07:32:02 + 0 2017年9月1日 |
Baidu