TCVN 1651:1985

/ TCVN 1651:1985

TCVN 1651:1985

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1651;1975.Tiêu chuẩn này áp dụng赵thép tròn cán nóng mặt ngoài nhẵn hoặc có gân dùng làm cốt赵các kết cấu bê tông cốt thép thông thường và bê tông cốt thép có ứng lực trước。

  1. Cỡ loại, thông số kích thước

1.1.就特隆可以侬mặt ngoai nhẵn hoặc公司gan粪lam cốt曹cac kết cấu是通cốt就丁字裤thường va是通cốt就公司ứng lực trước (gọ我tắ洛杉矶就cốt)được chia lam 4 nhom theo见到chất cơhọc: CI,人民共和国,CIII,文明。

1.2.Thép cốt nhóm CI là loại thép tròn nhẵn, thép cốt nhóm CII, CIII, CIV, là loại thép tròn mặt ngoài có gân (thép vằn)。Mỗi nhóm thép cốt CII, CIII, CIV phải có hình dáng bên ngoài phù hợp với quy định strong tiêu chuẩn này。

1.3.Đường kính danh nghĩa của thép cốt và các đại lượng tra cứu của nó phải phù hợp với chỉ dẫn ở bảng

Ví dụ: kí hiệu quy ước thép cốt, nhóm CII có đường kính 20mm là:

Cii 20 TCVN 1651: 1985

1.4.Sai lệch cho phép về đường kính của thép cốt tròn nhẵn phù hợp với TCVN 1650:1985。Thép tròn cán nóng。

1.5.Thép cốt vằn là thanh thép tròn với hai đường gân chạy dọc và các gờ đi theo ba đường xoắn vít。Đối với thanh thép có đường kính từ 6 đến 9毫米,赵phép các gờ đi theo hai đường xoắn vít。

Kích thước và说lệch giới hạn của các thép cốt vằn phải phù hợp với hình 1, hình 2 và bảng 2 strong tiêu chuẩn này。

下载tcvn1651 - 1985
与你的朋友分享
2018 - 10 - 27 t07:58:49 + 0 2018年10月27日, |
Baidu